දකුණේ පාතාලය මැඩීම සදහා අලුත් මෙහෙයුමක් අරඹයි

0
112

දකුණු පළාත ඇතුලූ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ක්‍රියාත්මක වන පාතාල ක්‍රියාකාරකම් මැඩ පැවත්වීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විශේෂ මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබේ.

මෙම මෙහෙයුම ගාල්ල, මාතර, ඇල්පිටිය සහ තංගල්ල යන පොලිස් කොට්ඨාශවල මේ වන විටත් එම මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here