බැදුම්කර වංචාවත් ඉක්මවා ගිය මහින්දගේ තවත් බරපතල වංචාවක් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා හෙළි කරයි

0
264

හම්බන්තොට වරායේ මුල් ණය වාරිකය වූ ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 307 මුලදී සහනදායී පොලියට ලබා ගෙන ඉන් පසු වසරකට 6.3ක නිශ්චිත පොලියකට වෙනස් කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සිදු කර ඇති වංචාවක් පිළිබද තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.මෙම ගනුදෙනුව පිටුපස බරපතල මූල්‍ය වංචාවක් සිදුව ඇති බව දැනගන්නට ලැබේ.

මෙම බරපතල වංචාව හේතුවෙන් රජයට අතිවිශාල පාඩුවක් සිදූ වූ අතර එම මුදල් අද වනතුරුත් මසකට වරක් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට එම ගිවිසුම් අත්සන් කල ආයතනයෙන් ලැබෙන බව දැනගන්නට ලැබේ.මෙම මුදල් රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා පොහොට්ටුවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර සදහා යොද ගන්නා බව වාර්තා වේ.

ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ඒ පිළිබදව දැක් වූ අදහස් පහළින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here