අර්ජුන් මහේන්‍ද්‍රන් මහින්ද රාපක්ෂව ආරක්ෂා කළ හැටි හෙළි වෙයි

0
1204

ලංකා බැංකුවේ ආයතනික ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යන ජංගම ගිණුම් 04කින් නිකුත් කරනලද චෙක්පත් පහක් මගින් රුපියල් එකොලොස් කෝට් පනස් ලක්ෂයක චෙක්පත් එක් පුද්ගලයෙකු විසින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වූ ආසන්නයේ 2014 දෙසැම්බර් 08 වැනිසා සිට එම 30 වෙනිදා දක්වා අදාල චෙක්පත් මුදල් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය මගින් පැවැත්වූ පරීක්ෂණයක් එවකට මහ බැංකු අධිපතිවරයන්ගේ උපදෙස් පරිදි අත්හිටුවා ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

ඩී.එම්.එස් දිසානායක නම් රුක්මලේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු එම චෙක්පත් මගින් මුදල් ලබාගෙන ඇත.තොරතුරු හෙළි වන ආකාරයට මෙම තැනැත්තා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා නිල වශයෙන් යොදා ගත් අරලියගම මන්දිරයේ කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්තව සිට ඇත.අංක 0000001062,0072978269,0000001368 සහ 000000305 දරණ ජංගම ගිණුම් මගින් අදාල චෙක්පත නිකුත් කර තිබේ.

එම ගිණුම්වලින් නිකුත් කරන ලද චෙක්පත් සහ ගෙවා ඇති මුදල් විස්තරය මෙසේ ය.

272759 දරණ චෙක්පත් මගින් දෙකෝටි පනස් ලක්ෂයක්,723605 දරන චෙක්පත මගින් දෙකෝටි පනස් ලක්ෂයක්,279595 දරන චෙක්පතින් රුපියල් කෝටියක්,723606 දරන චෙක්පතින් දෙකෝටි පනස් ලක්ෂයක් සහ 248370 දරන චෙක්පතින් රුපියල් කෝටි 03ක් වශයෙන් ගෙවීම් කර ඇත.

වත්මන් හවුල් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි වහාම මහා බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ තොරතුරු මත මේ පිළිබද පරීක්ෂණයක් මහ බැංකුව මගින් ආරම්භ කර ඇති අතර,2015 ජුනි මස වනවිට එම පරීක්ෂණ කටයුතු මහ බැංකුවේ එවකට හිටපු අධිපති අර්ජුන් මහේනුද්‍රන්ගේ බලපෑම මත අතහැර දමන ලද බව වැඩි දුරටත් අනාවරණය වේ.
රුපියල් එකලොස් කෝටි පනස් ලක්ෂයක් වූ මෙම චෙක්පත් මාරු කිරීම පිටුපස මහින්ද රාජපක්ෂගේ සම්බන්ධයක් පවතින බව තහවුරු වී තිබිය දී අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් විසින් එම පරීකෂණ අත්හැර දැමීමට නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here