දුම්රිය මාර්ගය යථා තත්ත්වයට

0
292

පොල්ගහවෙල, පනලිය ප්‍රදේශයේ සිදුවූ දුම්රිය අනතුරෙන් පසු අවහිර වූ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ  ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකරන බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here