මධ්‍යම පාන්තිකයන් සදහා නිවාස 1900ක් ඉදි කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

0
216

වෘත්තීයවේදීන් හා විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් කොට්ටාව, ඔරුගොඩවත්ත, අනුරාධපුර, නුවරඑළිය, අවිස්සාවේල්ල සහ හොරණ යන ප්‍රදේශවල නිවාස 1,900ක ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

මධ්‍යම පාන්තික ප්‍රජාවගේ ඉහළ යන නිවාස ඉල්ලුමට සරිලන ලෙස නිවාස සැපයීම සඳහා රජය විසින් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here