සෑම දරුවෙකුටම කිරි වීදුරුවක් දෙන්න ජනපති තීන්දුවක් ගනියි

0
261

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ ධීවර අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඒකාබද්ධ සංදේශයක් මගින් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන සෑම දරුවෙකුටම උදෑසන ආහාර වේල සදහා කිරි විදුරුවක් ලබා දීමට වූ යෝජනාව අනුමත වී තිබේ.

ශ්‍රි ලංකාවේ වාර්ශිකව කිරි ලීටර් ලක්ෂ 10ක් නිපදවන අතර ඒවායින් කිරි ලීටර් ලක්ෂයක පමණ ප්‍රමාණයක අතිරික්තයක් ද ඇති වේ.මෙම අතිරික්තය මෙරට ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ට ලබා දීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබේ.

මෙමගින් රටපුරා ප්‍රාථමික පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සිසු දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම අරමුණින් ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන මගින් මෙරට දරුවන් පිටි සහිත කිරි පානයෙන් මුදවා ගැනීමටත්,ඒවායේ විසෙන් ගලවා ගැනීමටත් හැකි වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here