ලංකාවට පරමාණුක බලශක්තිය දෙන්න -රුසියානු ජනපති පුටින්ගේ සහායත් හිමි වෙයි

0
231

ශ්‍රී ලංකාවේ පරමාණු බලශක්ති භාවිතය කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා රුසියානු රජයේ සහාය ලබා ගැනීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රජය සහ රුසියානු රජය අතර සාමකාමී කටයුතු සඳහා පරමාණු බල ශක්තිය උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා වන සහයෝගිතා ගිවිසුමකට ඉදිරියේදී එළඹීමට නියමිත බව ජාතික ප්‍රතිපතති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

දෙරටේ නියෝජිතවරුන්   මේ සඳහා වන මුලික එකඟතා වලට එළඹි ඇති බවත් පරමාණු බලශක්ති සඳහා වන වැඩසටහන් වලට රුසියානු රජයේ සහය ලබා දීමටත් ඔවුන් ඒකඟ වී තිබේ.

ඒසේම, තීරණ ගැනීමේදී අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහාත් පරමාණු බලශක්තිය භාවිතයෙන් විදුලිය නිපද වීම සඳහා වන මුලික පහසසුකම් සැපයීමේදී සාමුහිකව වැඩකිරිමත්, සාමකාමී කටයුතු සඳහා පරමාණු බලශක්තිය භාවිත කිරීම සඳහා දෙරට අතර මෙසේ ගිවිසුම් ගතවීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here