වැසුණු වැලිපන්න හුවමාරුව යළි විවෘත වෙයි

0
70

අයපත් කාලගුණය හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම් දොරටුව අද සිට යළි විවෘත කළ බව පොලීසිය පවසයි.

පසුගිය 06 දා මෙම පිවිසුම තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කෙරිණ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here