වැසුණු වැලිපන්න හුවමාරුව යළි විවෘත වෙයි

0
178

අයපත් කාලගුණය හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම් දොරටුව අද සිට යළි විවෘත කළ බව පොලීසිය පවසයි.

පසුගිය 06 දා මෙම පිවිසුම තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කෙරිණ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here