ජනපතිගේ බලතල මංකොල්ල කන්න රනිල් ගැසූ ගේම මෙන්න

0
241

2015 ජනවාරි 8 දින ජනාදිපතිවරණයෙන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනපති වශයෙන් පත්වුවහොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ව අගමැති වශයෙන් පත් කරන ලෙස2015 ජනවාරි 8 දින ජනාදිපතිවරණයෙන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනපති වශයෙන් පත්වුවහොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ව අගමැති වශයෙන් පත් කරන ලෙසත් අනතුරුව ජනපතිදූරයේ පවත්නා බලතල තමන්වෙත පවරන ලෙසත් ජනාදිපති අපේක්ෂක වූ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙත මලික් සමරවික්‍රම අතේ එවන ලිපියක සදහන් කර තිබේ.මේ අනුව මිනිසුන් නොමග යවමින් ප්‍රජාතන්ත්‍ර ව්රෝදී ලෙස ජනපති දුරයේ බලතල රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන් නමට ලියාගැනීමට උත්සහ ගෙන ඇත .කෙසේ වෙතත් පසුකාලීනව ප්‍රසිද්දියේ මේ පිලිබදව ප්‍රකාශ කල ජනපතිවරයා තමන් නිතරම ගන්නේ රටට හිතැති තීරණ බවත් එම නිසා ක්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩනොදුන් බවත් තමන්ගේ මනුෂ්‍යත්වය සහ ඉවසීම නිවටකමක් ලෙස කිවෙක් නොගන්න ලෙසත්ය.ත් අනතුරුව ජනපතිදූරයේ පවත්නා බලතල තමන්වෙත පවරන ලෙසත් ජනාදිපති අපේක්ෂක වූ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙත මලික් සමරවික්‍රම අතේ එවන ලිපියක සදහන් කර තිබේ.මේ අනුව මිනිසුන් නොමග යවමින් ප්‍රජාතන්ත්‍ර ව්රෝදී ලෙස ජනපති දුරයේ බලතල රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන් නමට ලියාගැනීමට උත්සහ ගෙන ඇත .කෙසේ වෙතත් පසුකාලීනව ප්‍රසිද්දියේ මේ පිලිබදව ප්‍රකාශ කල ජනපතිවරයා තමන් නිතරම ගන්නේ රටට හිතැති තීරණ බවත් එම නිසා ක්‍රියාව සිදුවීමට ඉඩනොදුන් බවත් තමන්ගේ මනුෂ්‍යත්වය සහ ඉවසීම නිවටකමක් ලෙස කිවෙක් නොගන්න ලෙසත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here