අරක්කු ගුදමක මිනිසෙකු මියයයි අරක්කු නිකුත් කිරීම නොනවතී

0
107

මෙරට ප‍්‍රසිද්ද අරක්කු නිෂ්පාදන ආයතනයට අනුබද්ධ කළුතර ස්කාගාරයයේ ස්පීතු අඩංගු ⁣ටැංකියක පුද්ගලයෙනක් මිය ගොස් ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

සිදුකල නඩත්තු කටයුතුත්තක් අතරතුර සිදුවු අනතුරකින් පුද්ගලයන් සිවුදෙනකු එහි සිරවී ඇති අතර  එක් පුද්ගලයෙක් ටැංකිය ඇතුලත මියගොස් ඇතැයිද සදහන්ය.

මල සිරුර ඉන් ඉවත් කිරීමට සිගු කාලයක් ගත වී ඇත.

එම සිරැර තිබු ටැංකියේ තිබු ස්පීතු මගින් අද වන විටද අරක්කු නිශ්පාදනය කරමින් පවතින බවද වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here