හොර උපාධියක් සකසා ජර්මන් ජාතිකයෙකුට විකුණු දඹර අමිල හිමි වංචාව වසා ගත් හැටි

0
275

පූජ්‍ය දඹර අමිල හිමි බුද්ධ චීවරය දරමින් මෙතෙක් සිදුකර ඇත්තේ රටට දැයට යහපතක් වූ ක්‍රියා නොව තම පටු වාසි සහ තම දේශපාලන පාර්ශවයන් රැකගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම්ය.

පසුගියදා අමිල හිමිට එල්ල වූ අලුත්ම චෝදනාව වූයේ තමන් කථිකාචාර්ය තනතුර දරණ ශ්‍රී ජයවර්දනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජර්මන් ජාතිකයෙකුට ව්‍යාජ ආචාර්ය උපාදියක් සකසා දී මුදල් වංචාවක් සිදුකිරීම සම්බන්දවය.

මෙහිදී අදාළ ජර්මන් ජාතිකයාට විශාල මුදලක් ලබාගෙන සකසාදුන් ව්‍යාජ උපාදිය ඔහු සිය මවුරටට ගොස් රජයට ඉදිරිපත් කිරීමේදී සිදුකරන ලද පරීක්ෂණ හමුවේ ව්‍යාජ එකක් ලෙස තහවුරු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එහිදී මෙරට ජයවර්දනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විමසා සිටියදී විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එවැනි උපාධි ලබාදීමක් පිළිබඳව තමන් නොදන්නා බවයි.

පසුව මෙම වන්චාව වසා ගැනීම සඳහා එවකට උපකුලපති එන් එල් ඒ කරුණාරත්න මහතාගේ සහයද දඹර අමිල හිමි ලබාගෙන ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here