දුමින්ද අපිට එනවා පැවසූ එජාප මුව ගොලුවේ 4 වැනිදා SLFP සමුළුවේ මොලකරු දුමින්ද

0
841

දුමින්ද දිසානායක නිදහස් පක්ෂයෙන් ගලවාගෙන තම පටු අරමුණු වෙනුවෙන් භාවිතා කිරීමට සුදානම් වූ එජාපයට දුමින්ද දිසානායක මහතා කදිම පිළිතුරක් ලබාදී ඇත.ඒ එළඹෙන දෙසැම්බර් 4 වැනිදා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වෙන නිදහස් පක්ෂ සමුළුවේ බර කරට ගෙන කටයුතු කිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සර්වකාලින ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු වන වාරිමාර්ග හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක දුමින්ද දිසානායක මහතා ගාල්ල නුවර කොළඹ නගරවල පැවති නිදහස් පක්ෂ සමුළුවල සාර්ථකත්වය පිටුපස සිටි තරුණ නායකත්වය වන අතර ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම කටයුතු වෙනුවෙන් කැපවී සිටියි

.තමන් සැමදා ශ්‍රී ලංකාකාරයෙකු බව ප්‍රකාශ කළ දුමින්ද දිසානායක මහතා තවත් ආණ්ඩුවේ 23 දෙනෙකු සමග ස්වාධීන වන බව ප්‍රකාශ කල එජාප මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රකාශ පුස්සක් බවට පත්වී ඇත.

එමෙනම නිදහස් පක්ෂය විනාශ වී ඇති බවට කරන ප්‍රකාශවලට කදිම පිළිතුරක් දුමින්ද සමග එකතුවන තරුණ නායකත්වය එළඹෙන 4 වැනිදා ලබාදෙනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here