අගමැතිගේ වියදම් කපාහැරීමේ යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

0
82

අගමැති කාර්යාලයේ වියදම් කපා හැරීමට අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප්ත කරන ලද යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී ඇත.

යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් විද්‍යුත් ක්‍රමයට ඡන්ද විමසීම සිදු විය.

යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123ක් ලැබෙද්දී විපක්ෂව කිසිදු ඡන්දයක් නොලැබින.

ආණ්ඩු පක්‍ෂය අද සභාව වර්ජනය කර සිටී.

දෙමල සන්ධානය සමග ජවිපෙ ද යෝජනාවට පක්‍ෂව ඡන්දය දුන්හ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here