මට අගමැති වෙන්න පුළුවන් ඉවසන්න සජිත් කියයි

0
404

තමන්ට අගමැති වීමේ හැකියාවක් පවතින බවත් එම නිසාවෙන් ඉවසීමෙන් සහ විශ්වාසයෙන් බලාසිටින ලෙස තම පාක්ෂිකයන්ට සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයෙන් දැනගන්නට ලැබී තිබේ.පාක්ෂිකයන්ගේ රැස්වීමකදී එම මහතා මෙම ප්‍රකාශය සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව හදිසියේ කටයුතු කිරීමට තමන්ට අවශ්‍ය නැති බවත් තිරසාර ගමනක් තමන් යන බවත් එම මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here