පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට විරුද්ධව නඩුවේ අතුරු තහනම් නියෝගය දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා දක්වා කල් යයි.නඩු විභාග⁣ය හෙටත්.

0
299

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට විරුද්ධව අතුරු තහනම් 8 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.මේ අනුව එය අනිද්දා දිනය දක්වා බලාත්මක වනු ඇත.
එමෙන්ම නඩුවේ විභාග කටයුතු හෙට දිනයේද විභාග කරනු ලැබේ

නඩු විභාගය ආරම්භ වූයේ පෙරේද දිනයේ (4)සිටයි

මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය ජනපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරිම පිළිබඳව ශේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කර තිබුණි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here