මම පත් කලේ නෑ…ඔව් මම පත් කළා..මංගල අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කට උත්තර නැති වූ හැටි

0
41
Sri Lankan Finance Minister Mangala Samaraweera takes part in a press conference in Colombo on November 10, 2017. Sri Lanka will adopt tougher vehicle emission standards from January, the finance minister said November 10, a move that will effectively ban imports of popular tuk-tuks from neighbouring India. Mangala Samaraweera said starting next year Sri Lanka will follow Euro 4 emission standards which are much more stringent than the current emission limits. / AFP PHOTO / ISHARA S. KODIKARA (Photo credit should read ISHARA S. KODIKARA/AFP/Getty Images)

ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනයට සභපතිවරයෙක් හා ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්‍ෂවරයෙක් පත් කිරීමට ඇමති මංගල සමරවීරට බලය ඇතත් සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙක් පත් කිරීමට කිසිදු බලයක් නැති බව ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේය.

තමන් සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙක් පත් නොකල බව ඇමති සමරවීර කියා සිටියදී ජවිපෙ නායකයා සුබාෂ් ජයවර්ධන ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සාමාන්‍යාධිකාරී කලේ කවුදැයි ප‍්‍රශ්න කලේය.

එහිදී ඇමති මංගල සමරවීර තමන් විසින් එකී පත් කිරීම සිදු කල බව පිලිගත්තේය.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=VzswvpGBKCw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here