සේවා ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් දෙන්න ගිය ගුරු පත්වීම් ජනපති නියෝගයෙන් නවතියි

0
244

සේවා ව්‍යවස්ථවන් උල්ලංඝනය කරමින් දේශපාලන  පළිගැනීම මත අධ්‍යාපන ක්ශේත්‍රයේ 1014 දෙනෙකුට පත්වීම් හා උසස්වීම් ලබා දීමට අධ්‍යාපන ක්ශේත්‍රයේ ඉහළ බළධාරීන් ගෙන තිබූ තීරණය ජනාධිපතිවරයා අභියෝගයට ලක් කරමින් අද අවලංගු කළා. ඒ අනුව අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අධ්‍යාපන අයිතීන් සුරැකීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයද අහෝසි වුණා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කමිටුවක් මඟින් තෝරාපත් කරගත් දේශපාලන පළිගැනීම් වලට ලක් වූ බව කියන ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොණු පරීක්ෂා කිරීමටත් ඔවුන් සැබැවින්ම දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්දැයි සොයාබැලීමටත් නව කමිටුවක් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙහිදී පත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here