ශ්‍රි රුපියල රාජපක්ෂ පාලන සමයෙන් පසු පළමු වරට ශක්තිමත් වෙයි

0
132

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපෙක්ෂව ශ්‍රි ලංකා රුපියලෙහි අගය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට අධිප්‍රමාණය වී තිබේ.ඒ අනූව සිකුරාද දිනය වන විට ඒක්සත් ජනපදයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රි ලංකා රුපියලෙහි අගය 172ක් ලෙස වාර්තා විය.

නමුත් ඊයේ සහ අද දිනය වනවිට එම අගය 167 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර රුපියල මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයෙන් පසු ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ශක්තිමත් වීමට පටන්ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here