නව රජයෙන් සහන රැසක් මිල අඩුකල භාණ්ඩ මෙන්න

0
99

ජනපති අධීක්ෂණයෙන්, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නියමයෙන් පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙන අතර .පෙට්‍රල් රුපියල් 10කින් හා ඩීසල් රුපියල් 116 දක්වා අඩු කර තිබේ.

මේ අතර ගොවීන්ට සහනයක් සලසමින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 1500 පොහොර මිටිය රුපියල් 500 ට අඩු කර තිබේ. පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා වූ විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 05කින් ද,තිරිගු කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා වූ බද්ද රුපියල් 09කින්ද,සිනි සදහා වූ බද්ද රුපියල් 10කින් පහළට දමා තිබේ.

මේ අතර දුරකථන බද්ද සියට විසිපහේ සිට පහලොව දක්වා ද අඩු කර තිබේ.උදු පිටි කිලෝව ද රු 5කින් පහළට දමා තිබේ.

බැංකු ගුණුම් වල පොළිය මත අයකරගත්ත රඳවාගැනීමේ බදු ( withholdong tax ) වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදී ඉවත් කර තිබේ.

මේ සමඟම ආනයන ඇඟලුම් බද්දද පහත හෙලා තිබේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු හෙට දිනයේදී දිවුරුම් දීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here