කතානායක කූට ලේඛන සකසලා හැන්සාඩ් වාර්තාව කූට ලේඛනයක්

0
154

පිිවිතුරු හෙළ උරුමය පක්‍ෂය විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේ දී එම පක්ෂ නායක ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙම අදහස් පල කලේය.

අපි තමුන්නාන්සේලාට ලොකු හෙළිදරව්වක් කරන්න යන්නේ. රටේ තුන්වන පුද්ගලයා වන කතානායකතුමා කූට ලේඛනයක් සකස් කළ බවට තමුන්නාන්සේලා ඉදිරියේ සාක්ෂි සහිතව පෙන්නන්නයි අපි යන්නේ. නොවැම්බර් 14 දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවක් සම්මත වුණු බවට විපක්ෂය කියනවා.  එහෙම වුණේ නෑ කියලා ආණ්ඩුව කියනවා.  ඇත්ත නැත්ත සොයන්න පාර්ලිමේන්තුව විසින්ම කළ සජීවි විකාශනයේ වීඩියෝව අපි දැන් බලමු.

දැන් මේ වීඩියෝවේ කතානායක කියන්නේ මොකද්ද?  “මේ ඡන්දය හඬ අනුව ගන්නවා.  ඒ අනුව දැනට පත් කර ඇති ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නොමැති බව මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.  There is no majority for that“.  විශ්වාස භංග යෝජනාව සම්මත වුණු බව කතානායක ප්‍රකාශ නොකළ බව මම රාත්‍රි රූපවාහිනි ප්‍රවෘත්ති බලන විට දැක්කා. ආණ්ඩුවට බහුතරය නැත්නම් ඒක සුළුතර ආණ්ඩුවක් බවට පත්වෙලා නැවත ගෙන යනවා මිසක් ආණ්ඩුවක් අවසන් වෙන්නේ නෑ. ආණ්ඩුව විසිර යන්නේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් සම්මත වුණොත් පමණයි. පසුව දා මම පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් අංශයට ගිහින් 14 දා හැන්සාඩ් එකේ අසංශෝධිත පිටපතක් ලබා ගත්තා.  මේ තිබෙන්නේ ඒ පිටපත.  පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වුණු දේ ඒ අයුරින්ම මෙහි සඳහන් වෙනවා. නමුත් පසුගිය 23 දා නිකුත් කළ හැන්සාඩ් නිල පිටපත මොකද කියන්නේ.  There is no majority for that, for them ලෙස වෙනස් කරලා, යෝජනාව සම්මත විය යන අර්ථය දෙන “the motion is carried“ යන වගන්තිය අළුතින් එකතු කරලා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here