දේශීය වෙළඳපොළට දේශීය ගොවියාගේ සහල් පමණයි රජය පටන් ගත් නව වැඩපිළිවෙල මෙන්න

0
60

වී අලෙවි මණ්ඩලය මඟින් හඳුන්වා දුන් “PMB” සහල් පළමු ඇසුරුම කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට අද (29) ලබාදීමට නියමිතය.

අද උදෑසන 10.00ට ජනාධිපති නිල නිවෙසේදී ලබාදීමට නියමිත මෙම “PMB” සහල් ඇසුරුම් කිලෝ 5 සහ කිලෝ 10 ලෙස අසුරා ඇති බවත්, වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් දේශීය ගොවියාගෙන් මිලදී ගන්නා වී වලින් නිපද වූ සහල් මෙම අසුරුම්වල අඩංගු බවත්, කෘෂිකර්ම ආමාත්‍යාංශය පවසයි.

වෙළෙඳපොළ තුළ සහල් මිල පාලනය කිරීමට හා දේශීය ගොවියාට ඉහළ මිලක් වී සඳහා ලබාදීමට රජය විසින් මෙසේ සහල් නිෂ්පාදනය කරන බවත් දෙසැම්බර් අවසන් වනවිට “PMB” සහල් මෙට්ටි්‍රක් ටොන් 4000ක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here